• Sister: Bakit?! Bakit nagcool-off sina Angelica at Derek?
  • Daddy: Kasi mainit ngayon, kaya kailangan talagang magcool-off.
Tagged as: the f,